Pierwsze sukcesy

Christian Jacq – francuski egiptolog i pisarz, niegdyś powiedział: Wszystkie dzieci (…) muszą odebrać staranne wykształcenie, czy mają objąć rządy, czy nie. Od tego zależy trwanie państwa. Rasa bez kultury jest skazana na pogrążenie się w chaosie i wojnie.

Działająca przy naszej szkole Fundacja „Przyjaciele Tarnowca” jest jednym ze zwycięzców konkursu „PZU z kulturą” organizowanego przez Fundację PZU, którego celem było pozyskanie dotacji na realizację przedsięwzięć związanych z ułatwieniem młodzieży dostępu do szeroko rozumianej kultury. Projekt „Pod rękę z kulturą”  uzyskał dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł., które zostanie przeznaczone na wycieczki bliższe i dalsze, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, opery. Ponieważ dostęp do kultury uważa się za jedną z dróg do poprawy jakości życia, a Małopolska dysponuje dużym potencjałem kulturowym, w ramach projektu podjęte zostaną różnorodne działania, które pozwolą na przygotowanie uczniów naszej szkoły do udziału w życiu kulturalnym – teraz i publicznym – w przyszłości. Głównym koordynatorem projektu jest Iwona Orczyk – nauczyciel języka polskiego.

Wszystkie działania poprzedzone zostaną właściwym wprowadzeniem merytorycznym. W ramach cyklicznych spotkań będziemy poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia: Czy kultura może być wysoka?, Kultura ludowa, Kim była Papusza?, Historia i kultura Romów, Nikifor, Kultura żydowska, Szlak Młodej Polski na Podhalu, Co oferuje Słowacki?

Projekt realizowany będzie do grudnia 2014 r.