Odblaskowa szkoła w Tarnowcu

Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu  uczestniczą w Małopolskim Konkursie Odblaskowa Szkoła, którego głównym celem jest promowanie zasad bezpieczeństwa na drodze oraz zachęcanie najmłodszych uczniów do noszenia elementów odblaskowych. Aby zwrócić uwagę na ten ważny temat, uczniowie chętnie wzięli udział w różnorodnych przedsięwzięciach, takich jak: spotkania z policjantami, funkcjonariuszami Straży Gminnej, szkolnym konkursie plastycznym oraz wiedzy „Bezpieczna droga do szkoły”, wykonali gazetki klasowe oraz wypracowali kodeks pieszego. Dużą kreatywnością wykazali się oni podczas wykonania plakatów zachęcających do noszenia odblasków.

 

Ważnym wydarzeniem dla najmłodszych uczniów były zajęcia w Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz udział w festynie zorganizowanym przez MORD w Tarnowie. Należy dodać, że wszyscy uczniowie szkoły podstawowej wyposażeni są w kamizelki odblaskowe, a uczniowie klas pierwszych otrzymali je podczas niedawnego ślubowania.

O tym, że komputer można wykorzystać do celów profilaktycznych, mogli się przekonać uczniowie klas starszych. W trakcie zajęć komputerowych przygotowali prezentacje, których myślą przewodnią było zachęcenie rówieśników do noszenia odblasków. – Podejmując te wszystkie działania, dążymy do promowania bezpiecznych zachowań, eliminowania zagrożeń i zapewnienia bezpiecznej drogi do szkoły naszym uczniom. Fakt, że szkoła położona jest przy bardzo ruchliwej drodze, wpływa na dużą aktywność działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmowanych w placówce. Bezpieczeństwo uczniów jest dla nas sprawą priorytetową, stąd po raz kolejny bierzemy udział w tej bardzo ważnej akcji. Jednak działania w tym zakresie realizujemy przez cały rok szkolny – podkreśla Anna Chmura, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu.

Więcej na stronie www.zsptarnowiec.pl w zakładce odblaskowa szkoła >>