Podsumowanie projektu „Otwarta pracownia komputerowa”

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Małopolskiego udało się zorganizować i przeprowadzić zajęcia z programowania i grafiki komputerowej, praktyczne zajęcia fotograficzne (w Rezerwacie Skamieniałe Miasto w Ciężkowicach, otoczeniu szkoły i pracowni komputerowej), zajęcia z pedagogiem. W zajęciach uczestniczyło 15 uczniów szkoły podstawowej i 15 uczniów gimnazjum z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu. Przeprowadzono 33 godziny zajęć z programowania i grafiki komputerowej, 15 godzin praktycznych zajęć fotograficznych, 5 godzin zajęć z pedagogiem dla uczniów szkoły podstawowej i 32 godziny zajęć z programowania i grafiki komputerowej, 15 godzin praktycznych zajęć fotograficznych, 5 godzin zajęć z pedagogiem dla uczniów gimnazjum. Uczestnicy projektu otrzymali podstawowe artykuły papiernicze na zajęcia. Poprzez zajęcia poznali nowe zagadnienia i doskonalili się w ich opanowaniu, a  wraz z wartością poznawczą niosły bardzo ważny element jakim jest współdziałanie, integracja grupy oraz zwiększenie pewności siebie poprzez pracę z pedagogiem.

Zakładane cele zostały osiągnięte. Zajęcia fotograficzne i zajęcia grafiki komputerowej przybliżyły uczniom możliwości tworzenia i wykorzystania grafiki komputerowej. Zajęcia z programowania pozwoliły uczniom opanować podstawy tworzenia programów komputerowych, a innowacyjne metody przygotowane przez nauczyciela znającego możliwości dzieci stanowiły atrakcyjne podejście do przekazywanych treści. Zrealizowany materiał został dostosowany do możliwości poznawczych i umiejętności uczniów. Wybrane prace uczestników zostały zaprezentowane w pracowni komputerowej

Uczniowie są bardzo zadowoleni z przeprowadzonych zajęć. Uważają je za bardzo przydatne i wnoszące nową wiedzę oraz integrujące grupę koleżeńską. Wykazują dużą potrzebę i chęć do kontynuowania spotkań informatycznych i pedagogicznych, co wykazała również ewaluacja przeprowadzonych zajęć. Zajęcia będą kontynuowane w ramach bezpłatnych zajęć dla uczniów po zakończeniu projektu.